Hermeneutica indefinituluiIoana Sabău
Interpretări dincolo de orizonturi
(Radu Lucian Alexandru, Hermeneutica indefinitului, Alba-Iulia, 2012)

„Un mare neajuns al omului, neajuns care ţine mai degrabă de latura sa spirituală sau psihologică, este greutatea cu care acesta reuşeşte să îşi surprindă aspectele mai puţin concrete ale vieţii, şi asupra cărora revine, delirează, întârzie neîncetat de mult.
Volumul de poezii intitulat Hermeneutica indefinitului mi se pare că atrage atenţia asupra a două tipuri de configuraţii care se perindă de-a lungul întortocheatului traseu ontologic al omului. Primele asupra cărora poetul insistă sunt acele forme indefinibile, care nu doar că nu pot fi surprinse sau transpuse în concret în vreun anume fel, dar ele acţionează şi ca un paradox, pentru că orice încercare de definire înseamnă o limitare automată.
Nu întotdeauna e productiv să te lansezi în metafizica ce nu poate fi surprinsă, mai ales că ea acţionează ca un vertij şi este atât de seducătoare încât odată ce i te dedici, mai poţi cu greu să-i scapi, astfel că opusul formelor indefinibile este viaţa şi filosofia concretă ce se naşte din puterea momentului şi dispare odată cu momentul care i-a dat naştere.
Volumul de faţă cuprinde patru secvenţe, intitulate după cum urmează:
I.                    Forme indefinibile
II.                 Filosofie şi viaţă
III.               Jocul semnelor
IV.              Cuvinte prin sens.
Dincolo de concepţia asupra vieţii şi a gândirii omului, consider că aceste versuri sunt un imn închinat creaţiei poetice în general. Poezia e o altfel de definire a vieţii; în timp ce filosofia şi metafizica abstractizează lumea şi o reduc la nişte linii geometrice, poezia izvorăşte din clipă, este spontană şi formează cadrul perfect la îndemâna omului (creatorului ) pentru a-şi exprima trăirile în coordonatele lui Acum şi Aici.
Impresia mea generală asupra prezentului volum de poezii este că prin aceste versuri poetul a reuşit să transpună un univers al creaţiei aflat în imediata vecinătate a omului şi a preocupărilor sale; aş spune că poeziile au un caracter uman pronunţat şi acesta este şi motivul pentru care mi-a plăcut să le citesc.”
       Metamorfoze continue, Graţian Cormoş (editor), Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2014, pp. 251-252. 

0 comentarii:

Radu Lucian Alexandru