CV - Radu Lucian Alexandru

Radu Lucian Alexandru
Curriculum Vitae

Data naşterii: 10 mai 1978
Cetăţenie: română
Stare civilă: căsătorit

E-mail: radu.lucian.alexandru (at) gmail.com
Yahoo messenger: radu_lucian_alexandru
Web: http://radu-lucian-alexandru.blogspot.com


Studii:
- 1992 -1996: Liceul „Avram Iancu” Alba Iulia;
- 1996 - 2000: Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca;
- 2002 - 2003: Masterat de filozofie antică şi medievală în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filozofie din Cluj Napoca.
- 2010 - 2013: Doctorand în filosofie, UT, Baia Mare, Facultatea de Litere.


Activitate ştiinţifică şi profesională:

A. CERCETARE:
a) Domenii de cercetare:
1. cercetare fundamentală: armonizare psihică, studiu comparat al religiilor din întreaga lume, psihologie transpersonală (conştiinţa stării de vis, dedublarea astrală, conştiinţa cosmică…) hermeneutică (ezoterism universal), filosofie, etică, ontologie, economie, marketing, politică.

2. cercetare aplicativă: psiho-pedagogie trans-sistemică, armonizare psihică, organizare comunitară, economia umanistă, principiile Trans-religiei.

b) Instituţii şi programe:
1998 - prezent: Institutul Român de Studii Transdisciplinare şi Cercetări în Domeniul Ştiinţei Universale, Cluj-Napoca
2002 - 2003: Facultatea de Istorie şi Filozofie, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Programul de Studii Masterale
2010 - 2013: UT, Baia Mare, Facultatea de Litere, Studii Doctorale în Filosofie
2002 - prezent: Asociaţia de Studii TransReligioase, Cluj Napoca, Programul “Zetrianum”, de studii trans-religioase şi trans-culturale.

B. CONSILIERE:
Consiliere în psihologia posibilei evoluţii a omului:
a) domenii: consiliere filosofică, armonizare psihică, dezvoltare transpersonală (dobândirea conştiinţei de Vis Lucid, a conştiinţei Întregului, a Conştiinţei Cosmice, Calea Întrebării…), consiliere şi îndrumare trans-religioasă.
b) instituţii/programe:
- 2000-2005: Universitatea Populară Cluj Napoca, seminarii de terapie cognitivă şi armonizare psihică;
- 2002-2004: Programul “Restructurarea cogniţiilor”, în cadrul Asociaţiei culturale Lumina Armoniei.

C. ACTIVITĂŢI INSTRUCTIV-EDUCATIVE:
- 2000-2004: susţinerea unor serii de conferinţe şi seminarii în colaborare cu Universitatea Populară Cluj-Napoca şi Casa Municipală de Cultură, Cluj Napoca:
- în ciclul „Metode practice de eliberare spirituală” au fost susţinute o serie de conferinţe pe teme cum sunt: „Tehnici de meditaţie şi concentrare”; „Sistemul yoga al lui Patanjali”; „Calea cu opt braţe din budism”; „Visul lucid şi dedublarea astrală”; „Amintirea de sine în cadrul sistemului propus de Gurjief şi Uspensky”; „Constituţia pe şapte planuri în viziunea teozofică”; „Aplicaţii ale Terapiei Cognitive pentru armonizarea psihicului”, „Iubirea şi Iertarea în creştinism”, ş.a.;
- în ciclul „Evanghelia Interioară” au fost prezentate o serie de 10 teme legate de expunerea şi scoaterea în evidenţă a simbolismului psihologic al evangheliilor, subliniindu-se aplicaţiile terapiei cognitive şi ale armonizării psihice pentru înlăturarea din psihic a ceea ce ortodoxia numeşte „cele şapte păcate capitale”;
- 2002-2005: organizarea şi susţinerea unor seminarii şi ateliere de lucru axate pe aplicarea metodelor date de terapia cognitivă individuală şi de grup, pentru a elimina din psihic raţionamentele greşite legate de comportamentul comunitar (cum sunt de ex. mânia, fobia, autoaprecierea excesivă, tristeţea etc.). Aceste seminarii au fost susţinute sub sigla Asociaţiei Culturale „Lumina Armoniei”, Cluj Napoca.
- 2009 - Asistent, Univ. 1 Decembrie 1918, Alba Iulia, Facultatea de Ştiinţe.

D. CREAŢIE CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ:
1. Ştiinţifică şi de cercetare:

a. Cercetare psihologică:
- principiile şi modul de organizare al armonizării psihice (terapiei cognitive) individuale şi de grup - concretizate în volumul “Sistemul Psihic” reeditat sub titlul de “Etica Armoniei”;
- psihologia educaţiei trans-sistemice (a se vedea cartea „Zetrianul-Calea Percepţiei Infinite”);
- psihologia comportamentului religios - lucrări : “Mitul credinţei” şi “Practicile Religioase ale Omului Universal”.

b. Cercetare în domeniul Religiologiei (Ştiinţei Religiei):
- un comentariu al evangheliei din perspectiva psihologiei cognitive şi transpersonale: a se vedea cartea “Evanghelia Interioară”;
- principiile de organizare şi manifestare ale TransReligiei şi ale Mişcării TransReligioase - vezi “Manifestul Mişcării Trans-Religioase”.

c. Cercetare economică:
- despre organizarea contabililă a operaţiunilor fiscale;
- gândirea economică în antichitatea greacă - “Economia ideală în viziunea lui Platon”;
- tehnici şi strategii de marketing electronic.

d. Cercetare filozofică:
- un volum de eseuri pe teme psihologico-filozofico-religioase (“Deschiderea Universului”);
- filozofia percepţiei şi a limitelor ei;
- filosofia religiei - cartea “Noua Ordine Religioasă”;
- aforisme - "Întâmplări, repetări, transformări".
- critică filosofică - Fericirea, suferinţa, plăcerea şi "indiferenţa";
                          - Excesul, basmologia și X-urile absolute
- Ce este viața?
- Ce este filosofia?2. Artistică:
a.- o nuvelă iniţiatică (Cine eşti tu?);
b.- un roman („Călătorie prin Conştiinţă”);

c.- volume de poezii:
- „Fară de Nume. Traind în Ea” şi „Cărţile Mântuirii”, reeditate selectiv în volumul „Iluminarea Finţei”;
- Nume de fete, nume de femei;
- Poezii animalice,
- Scena timpului,
- Hermeneutica indefinitului,
- Clipe Cuvântate,
- Versuri despre poezie. 

d. - teatru:
- Mireasă din întâmplare,
- Meditaţia roboţilor.
- piese de teatru publicate în volumul “Limite esențiale ale culturii”:
        - Fetele, prostia și dialogul;
        - Examen la filosofie;
        - Artistele, urâtul și arta;
        - Studentele, viciul și sfințenia;
        - Care-i motivația?

E. ACTIVITATE MANAGERIALĂ:
- 2002-prezent: preşedinte al “Asociaţiei de Studii TransReligioase”, Cluj-Napoca.


Cărţi publicate:

1. Deschiderea Universului, Editura Nevalii, Cluj-Napoca, 2002;


2. Evanghelia Interioară, comentariu la Evanghelia după Matei, Editura Nevalii, Cluj-Napoca, 2003;

3. Fara de nume. Trăind în ea, Editura Nevalii, Cluj-Napoca, 2004;

4. Cărţile Mântuirii, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2004;

5. Cine eşti tu?, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2004;

6. Sistemul Psihic, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2004, ediţie revizuită şi reeditată sub numele de "Etica Armoniei";

7. Călătorie prin Conştiinţă, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2005;8. Mitul credinţei, Editura G Line, Cluj-Napoca, 2009;

9. Noua Ordine Religioasă, Editura G Line, Cluj-Napoca, 2009;

10. Manifestul Mişcării Trans-Religioase, Editura G Line, Cluj-Napoca, 2009;

11. Semne şi Revelaţii, Editura G Line, Cluj-Napoca, 2009;

12. Iluminarea Fiinţei, Editura G Line, Cluj-Napoca, 2009;


13. Nume de fete, nume de femei, Alba Iulia, 2012;

14. Poezii animalice, Alba Iulia, 2012;

15. Scena timpului, Alba Iulia, 2012;

16. Clipe Cuvântate, Alba Iulia, 2012;

17. Versuri despre poezie, Alba Iulia, 2012;


18. Hermeneutica indefinitului, Alba Iulia, 2012; 


19. Mireasă din întâmplare, Alba Iulia, 2012; 

20. Meditaţia roboţilor, Alba Iulia, 2012. 


21. Întâmplări, repetări, transformări, Alba Iulia, 2012;


22. Fericirea, suferința, plăcerea și “indiferența, Alba Iulia, 2013.

23. Excesul, basmologia și X-urile absolute, Alba Iulia, 2015.


24. Ce este viața?, Alba Iulia, 2016.

25. Ce este filosofia?, Alba Iulia, 2016.

26. Limite esențiale ale culturii, Alba Iulia, 2016.  

 

0 comentarii:

Radu Lucian Alexandru