Călătorie prin Conştiinţă"O maieutică a sinelui: Radu Lucian Alexandru, Călătorie prin Conştiinţă, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2004.

De multe ori ne trezin măcinaţi de tot felul de probleme existenţiale, de tot felul de întrebări, despre noi, despre Lume, despre ceea ce ne înconjoară. Cu toate acestea, de obicei, preferăm să rămânem doar la stadiul de întrebări, fără a mai căuta răspunsuri. Puţini sunt cei care se dedică asemeni unor învăţaţi, căutării răspunsurilor. Este şi exemplul lui Radu Lucian Alexandru, care în cartea sa Călătorie prin Conştiinţă, ia în mână frâiele intelectului spre a transcende imanenţa mundană, în care majoritatea tindem să ne afundăm din comoditate.

Opera Călătorie prin Conştiinţă, reprezintă o călătorie prin conştiinţa celor care plutesc într-o transcendenţă a cărei cenzură au depăşit-o de mult. De asemenea cartea împleteşte ceea ce tindem să numim o teozofie, alături de ontologia detaliului – specifică postmodernităţii. Deşi cartea este construtită sub forma unor povestioare, a unor parabole împletite cu accente etnografice, modul în care sunt construite aceste pagini au un puternic accent filosofic. Nu ne stau dovadă aici, doar temele filosofice precum - adevărul, fericirea, Dumnezeu, viaţa, moartea, nemurirea etc. – ci în primul rând modul în care acestea sunt abordate. Putem recunoaşte încă de la primele rânduri procedeul hermeneutic, împletit cu bine cunoscuta dialectică socratică. Nu putem trece cu vederea nici viziunea fenomenologică şi psihanalitică asupra unor probleme care vizează în special conştiinţa individului contemporan.

Acestora le mai putem adăuga şi elementul imaginar, care ne dovedeşte încă odată faptul că natura umană trăieşte pe lângă lumea reală şi într-o lume simbolică a miturilor şi a riturilor – consecinţe ale sacrului, pe care l-am pierdut şi pe care nădăjduim să-l recuperăm.

Complexitatea şi profunzimea cu care aceste pagini sunt redate, ne împinge să o asemănăm cu Jocul cu mărgele de sticlă a lui Hermann Hesse sau cu Muntele vrăjit de Tomas Mann. Chiar dacă opera de faţă nu depăşeşte 100 de pagini, puterea de analiză, acurateţea şi spiritul analitic, cu care Radu Lucian Alexandru reuşeşte să resusciteze nişte subiecte clasice pentru literatura universală, ne determină să descoperim în aceste rânduri, simultan, teorii filosofice, concepte religioase sau scheme literare cu care să ne resetăm valorile pierdute."

Aura Schussler

Revista Cutur-all
Nr. 12-13 / februarie - martie 2011
„Totul este o infinită călătorie prin conştiinţă”.
„Nu există un început sau un sfârşit al acesteia, dar există o infinitate de forme de conştiinţă, ce pot fi cunoscute şi experimentate cu bucurie şi uimire neţărmurită de cel care îşi trezeşte Conştiinţa în faţa Infinitului!”
0 comentarii:

Radu Lucian Alexandru