CV - Radu Lucian Alexandru

Radu Lucian Alexandru
Curriculum Vitae

Data naşterii: 10 mai 1978
Cetăţenie: română
Stare civilă: căsătorit

E-mail: radu.lucian.alexandru (at) gmail.com
Yahoo messenger: radu_lucian_alexandru
Web: http://radu-lucian-alexandru.blogspot.com


Studii:
- 1992 -1996: Liceul „Avram Iancu” Alba Iulia;
- 1996 - 2000: Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca;
- 2002 - 2003: Masterat de filozofie antică şi medievală în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filozofie din Cluj Napoca.
- 2010 - 2013: Doctorand în filosofie, UT, Baia Mare, Facultatea de Litere.


Activitate ştiinţifică şi profesională:

A. CERCETARE:
a) Domenii de cercetare:
1. cercetare fundamentală: armonizare psihică, studiu comparat al religiilor din întreaga lume, psihologie transpersonală (conştiinţa stării de vis, dedublarea astrală, conştiinţa cosmică…) hermeneutică (ezoterism universal), filosofie, etică, ontologie, economie, marketing, politică.

2. cercetare aplicativă: psiho-pedagogie trans-sistemică, armonizare psihică, organizare comunitară, economia umanistă, principiile Trans-religiei.

b) Instituţii şi programe:
1998 - prezent: Institutul Român de Studii Transdisciplinare şi Cercetări în Domeniul Ştiinţei Universale, Cluj-Napoca
2002 - 2003: Facultatea de Istorie şi Filozofie, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Programul de Studii Masterale
2010 - 2013: UT, Baia Mare, Facultatea de Litere, Studii Doctorale în Filosofie
2002 - prezent: Asociaţia de Studii TransReligioase, Cluj Napoca, Programul “Zetrianum”, de studii trans-religioase şi trans-culturale.

B. CONSILIERE:
Consiliere în psihologia posibilei evoluţii a omului:
a) domenii: consiliere filosofică, armonizare psihică, dezvoltare transpersonală (dobândirea conştiinţei de Vis Lucid, a conştiinţei Întregului, a Conştiinţei Cosmice, Calea Întrebării…), consiliere şi îndrumare trans-religioasă.
b) instituţii/programe:
- 2000-2005: Universitatea Populară Cluj Napoca, seminarii de terapie cognitivă şi armonizare psihică;
- 2002-2004: Programul “Restructurarea cogniţiilor”, în cadrul Asociaţiei culturale Lumina Armoniei.

C. ACTIVITĂŢI INSTRUCTIV-EDUCATIVE:
- 2000-2004: susţinerea unor serii de conferinţe şi seminarii în colaborare cu Universitatea Populară Cluj-Napoca şi Casa Municipală de Cultură, Cluj Napoca:
- în ciclul „Metode practice de eliberare spirituală” au fost susţinute o serie de conferinţe pe teme cum sunt: „Tehnici de meditaţie şi concentrare”; „Sistemul yoga al lui Patanjali”; „Calea cu opt braţe din budism”; „Visul lucid şi dedublarea astrală”; „Amintirea de sine în cadrul sistemului propus de Gurjief şi Uspensky”; „Constituţia pe şapte planuri în viziunea teozofică”; „Aplicaţii ale Terapiei Cognitive pentru armonizarea psihicului”, „Iubirea şi Iertarea în creştinism”, ş.a.;
- în ciclul „Evanghelia Interioară” au fost prezentate o serie de 10 teme legate de expunerea şi scoaterea în evidenţă a simbolismului psihologic al evangheliilor, subliniindu-se aplicaţiile terapiei cognitive şi ale armonizării psihice pentru înlăturarea din psihic a ceea ce ortodoxia numeşte „cele şapte păcate capitale”;
- 2002-2005: organizarea şi susţinerea unor seminarii şi ateliere de lucru axate pe aplicarea metodelor date de terapia cognitivă individuală şi de grup, pentru a elimina din psihic raţionamentele greşite legate de comportamentul comunitar (cum sunt de ex. mânia, fobia, autoaprecierea excesivă, tristeţea etc.). Aceste seminarii au fost susţinute sub sigla Asociaţiei Culturale „Lumina Armoniei”, Cluj Napoca.
- 2009 - Asistent, Univ. 1 Decembrie 1918, Alba Iulia, Facultatea de Ştiinţe.

D. CREAŢIE CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ:
1. Ştiinţifică şi de cercetare:

a. Cercetare psihologică:
- principiile şi modul de organizare al armonizării psihice (terapiei cognitive) individuale şi de grup - concretizate în volumul “Sistemul Psihic” reeditat sub titlul de “Etica Armoniei”;
- psihologia educaţiei trans-sistemice (a se vedea cartea „Zetrianul-Calea Percepţiei Infinite”);
- psihologia comportamentului religios - lucrări : “Mitul credinţei” şi “Practicile Religioase ale Omului Universal”.

b. Cercetare în domeniul Religiologiei (Ştiinţei Religiei):
- un comentariu al evangheliei din perspectiva psihologiei cognitive şi transpersonale: a se vedea cartea “Evanghelia Interioară”;
- principiile de organizare şi manifestare ale TransReligiei şi ale Mişcării TransReligioase - vezi “Manifestul Mişcării Trans-Religioase”.

c. Cercetare economică:
- despre organizarea contabililă a operaţiunilor fiscale;
- gândirea economică în antichitatea greacă - “Economia ideală în viziunea lui Platon”;
- tehnici şi strategii de marketing electronic.

d. Cercetare filozofică:
- un volum de eseuri pe teme psihologico-filozofico-religioase (“Deschiderea Universului”);
- filozofia percepţiei şi a limitelor ei;
- filosofia religiei - cartea “Noua Ordine Religioasă”;
- aforisme - "Întâmplări, repetări, transformări".
- critică filosofică - Fericirea, suferinţa, plăcerea şi "indiferenţa";
                          - Excesul, basmologia și X-urile absolute
- Ce este viața?
- Ce este filosofia?2. Artistică:
a.- o nuvelă iniţiatică (Cine eşti tu?);
b.- un roman („Călătorie prin Conştiinţă”);

c.- volume de poezii:
- „Fară de Nume. Traind în Ea” şi „Cărţile Mântuirii”, reeditate selectiv în volumul „Iluminarea Finţei”;
- Nume de fete, nume de femei;
- Poezii animalice,
- Scena timpului,
- Hermeneutica indefinitului,
- Clipe Cuvântate,
- Versuri despre poezie. 

d. - teatru:
- Mireasă din întâmplare,
- Meditaţia roboţilor.
- piese de teatru publicate în volumul “Limite esențiale ale culturii”:
        - Fetele, prostia și dialogul;
        - Examen la filosofie;
        - Artistele, urâtul și arta;
        - Studentele, viciul și sfințenia;
        - Care-i motivația?

E. ACTIVITATE MANAGERIALĂ:
- 2002-prezent: preşedinte al “Asociaţiei de Studii TransReligioase”, Cluj-Napoca.


Cărţi publicate:

1. Deschiderea Universului, Editura Nevalii, Cluj-Napoca, 2002;


2. Evanghelia Interioară, comentariu la Evanghelia după Matei, Editura Nevalii, Cluj-Napoca, 2003;

3. Fara de nume. Trăind în ea, Editura Nevalii, Cluj-Napoca, 2004;

4. Cărţile Mântuirii, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2004;

5. Cine eşti tu?, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2004;

6. Sistemul Psihic, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2004, ediţie revizuită şi reeditată sub numele de "Etica Armoniei";

7. Călătorie prin Conştiinţă, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2005;8. Mitul credinţei, Editura G Line, Cluj-Napoca, 2009;

9. Noua Ordine Religioasă, Editura G Line, Cluj-Napoca, 2009;

10. Manifestul Mişcării Trans-Religioase, Editura G Line, Cluj-Napoca, 2009;

11. Semne şi Revelaţii, Editura G Line, Cluj-Napoca, 2009;

12. Iluminarea Fiinţei, Editura G Line, Cluj-Napoca, 2009;


13. Nume de fete, nume de femei, Alba Iulia, 2012;

14. Poezii animalice, Alba Iulia, 2012;

15. Scena timpului, Alba Iulia, 2012;

16. Clipe Cuvântate, Alba Iulia, 2012;

17. Versuri despre poezie, Alba Iulia, 2012;


18. Hermeneutica indefinitului, Alba Iulia, 2012; 


19. Mireasă din întâmplare, Alba Iulia, 2012; 

20. Meditaţia roboţilor, Alba Iulia, 2012. 


21. Întâmplări, repetări, transformări, Alba Iulia, 2012;


22. Fericirea, suferința, plăcerea și “indiferența, Alba Iulia, 2013.

23. Excesul, basmologia și X-urile absolute, Alba Iulia, 2015.


24. Ce este viața?, Alba Iulia, 2016.

25. Ce este filosofia?, Alba Iulia, 2016.

26. Limite esențiale ale culturii, Alba Iulia, 2016.  

 

E-BOOKS pentru download


Cărţile mele pot fi descărcate urmând următoarele linkuri:

De pe WordPress:
http://calatorieprinconstiinta.wordpress.com/

De pe Box.com:De pe Scribd:
http://www.scribd.com/Radu%20Lucian%20Alexandru


De pe Google Sites:
https://sites.google.com/site/radulucianalexandru/
Linkuri Wordpress:

Deschiderea universului.pdf

http://calatorieprinconstiinta.files.wordpress.com/2011/02/deschiderea-universului-radu-lucian-alexandru-a5.pdf

Călătorie prin Conştiinţă.pdf

http://calatorieprinconstiinta.files.wordpress.com/2011/02/calatorie-prin-constiinta-radu-lucian-alexandru.pdf


 

Noua Ordine Religioasă.pdf
http://calatorieprinconstiinta.files.wordpress.com/2011/02/noua-ordine-religioasa-radu-lucian-alexandru.pdf

Etica Armoniei.pdf

http://calatorieprinconstiinta.files.wordpress.com/2012/05/etica-armoniei-radu-lucian-alexandru.pdf

Mitul credinţei.pdf

http://calatorieprinconstiinta.files.wordpress.com/2011/02/mitul-credintei-radu-lucian-alexandru.pdf

Manifestul Mişcării Trans-Religioase.pdf

http://calatorieprinconstiinta.files.wordpress.com/2011/02/manifestul-miscarii-trans-religioase-radu-lucian-alexandru.pdf

Semne şi Revelaţii.pdf

http://calatorieprinconstiinta.files.wordpress.com/2011/02/semne-si-revelatii-radu-lucian-alexandru.pdf
 

Evanghelia Interioară.pdf

http://calatorieprinconstiinta.files.wordpress.com/2011/02/evanghelia-interioara-radu-lucian-alexandru-a5-371-pag1.pdf


 

Cine eşti tu.pdf 
http://calatorieprinconstiinta.files.wordpress.com/2011/02/cine-esti-tu-radu-lucian-alexandru.pdf

Iluminarea Fiinţei.pdf

http://calatorieprinconstiinta.files.wordpress.com/2011/02/iluminarea-fiintei-radu-lucian-alexandru.pdf

Poezii animalice.pdf
 

http://calatorieprinconstiinta.files.wordpress.com/2013/03/poezii-animalice-radu-lucian-alexandru.pdf

Nume de fete, nume de femei.pdf

http://calatorieprinconstiinta.files.wordpress.com/2013/03/nume-de-fete-nume-de-femei-radu-lucian-alexandru.pdf

Hermeneutica indefinitului.pdf

http://calatorieprinconstiinta.files.wordpress.com/2013/03/hermeneutica-indefinitului-radu-lucian-alexandru.pdf

Scena timpului.pdf
 

http://calatorieprinconstiinta.files.wordpress.com/2013/03/scena-timpului-radu-lucian-alexandru.pdf
 

Versuri despre poezie.pdf
http://calatorieprinconstiinta.files.wordpress.com/2013/11/versuri-despre-poezie-radu-lucian-alexandru.pdf

Clipe Cuvântate.pdf
http://calatorieprinconstiinta.files.wordpress.com/2013/11/clipe-cuvantate-radu-lucian-alexandru.pdfMireasa din întâmplare.pdf
http://calatorieprinconstiinta.files.wordpress.com/2013/04/mireasa-din-intamplare-radu-lucian-alexandru.pdfÎntâmplări, repetări, transformări.pdf
http://calatorieprinconstiinta.files.wordpress.com/2013/10/intamplari-repetari-transformari-radu-lucian-alexandru.pdf

Fericirea, suferinţa, plăcerea şi „indiferenţa”.pdf
http://calatorieprinconstiinta.files.wordpress.com/2014/04/fericirea-suferinta-placerea-si-indiferenta-radu-lucian-alexandru.pdf

Meditaţia roboţilor.pdf
https://calatorieprinconstiinta.files.wordpress.com/2014/06/meditatia-robotilor-radu-lucian-alexandru.pdfExcesul basmologia si X-urile absolute.pdfCe este viața? - pdf

Ce este filosofia? - pdf
Limite esenţiale ale culturii.pdf


Linkuri Scribd:


  

Iluminarea Fiinţei 
http://www.scribd.com/doc/19640094/Iluminarea-Fiintei-Radu-Lucian-Alexandru


Nume de fete, nume de femei
http://www.scribd.com/doc/129167342/Nume-de-Fete-Nume-de-Femei-Radu-Lucian-Alexandru


Poezii animalice

http://www.scribd.com/doc/131230044/Poezii-animalice-Radu-Lucian-Alexandru

Scena timpului

http://www.scribd.com/doc/133013794/Scena-Timpului-Radu-Lucian-Alexandru


Hermeneutica indefinitului

http://www.scribd.com/doc/133016423/Hermeneutica-Indefinitului-Radu-Lucian-Alexandru

Clipe Cuvântate
http://www.scribd.com/doc/185006733/Clipe-Cuvantate-Radu-Lucian-Alexandru
Mireasă din întâmplare
http://www.scribd.com/doc/136902538/Mireasa-din-intamplare-Radu-Lucian-Alexandru
Excesul, basmologia şi X-urile absolute


Ce este viața? 

Ce este filosofia?

Limite esenţiale ale culturii

 

Evanghelia Interioară

"....Evanghelia interioara, o carte de aproape 400 de pagini, trateaza subiectele cunoscute din Biblie, pornind de la premiza ca exista doua lumi, una exterioara si una interioara, doar ca cercetatorii si-au indreptat atentia pina in prezent in special spre lumea exterioara.

Tinerii romani se uita insa inspre lumea interioara a Evangheliei, fara a nega evenimentele descrise, pornind si de la afirmatia lui Hristos din Evanghelia dupa Luca „Imparatia lui Dumnezeu este inauntrul vostru” (Luca 17.21).

Ei identifica corespondenta intre faptele si personajele din Evanghelie si lumea noastra interioara, stabilind simbolistica acestora.

In acest scop, Radu Lucian a realizat 12 pictograme, in care comenteaza etapele dezvoltarii spirituale: Nasterea lui Isus, Magii, Fuga in Egipt, Botezul, Postul, Intrarea in Ierusalim, Rastignirea etc.

Pe apostoli ii vede ca o concretizare a ideii de bine si adevar, ca o forma de cunoastere specifica.

Petru - reprezinta cunoasterea legilor naturii, Andrei - iubirea, Iacov - ratiunea, Ioan - compasiunea, Filip - tainele naturii, Bartolomeu - fiul colinei din apa, Toma - cunoasterea stiintifica, Matei – distinctia dintre bine si rau, Iacov - creativitate, Levi - mistic, Simon - dorinta, Iuda - contradictiile interioare.

Dupa ce explica psihologic pacatele, tainele, pildele si minunile, autorul recomanda citeva actiuni utile de pus in practica, printre care largirea sferei de documentare, postul, autoanaliza, trairea virtuoasa.

Stefan Iloaie, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Clujului si Feleacului, inscrie lucrarea intre scrierile cu caracter isihast care, in ultimele decenii, au tratat fenomenul religios ca un amestec de mai multe dogme.

Parintelui Iloaie i se pare inedita formularea mai multor tipuri de post (de graba, de judecata, de gindire), dar faptul ca autorul trimite la o bibliografie extrem de darnica pentru ezoterism, in comparatie cu dogmele religioase traditionale, il califica pe acesta mai apropiat curentelor orientale.

Mihai Bacalu

Articol preluat parţial de pe
http://www.greco-catolica.org/a191-La-Cluj-s-a-realizat-o-interpretare-psihologica-a-Bibliei.aspx
"Cu toţii ştim că atunci când ne raportăm la lumea în care trăim, vorbim de două lumi: una exterioară şi una interioară, una care ne înconjoară şi reflecţia ei în interiorul nostru.

Cu toţii intuim existenţa acestor două lumi cu caracteristici specifice şi cu legi care le caracterizează; doar că există o tendinţă în umanitatea actuală de a-şi îndrepta atenţia aproape exclusiv spre studiul şi înţelegerea lumii exterioare, ignorând aproape complet cercetarea lumii interioare (psihico-emoţionale) spre a-i descoperi legile de manifestare şi a le folosi în scopul unei mai bune integrări în lumea exterioară.

Această atenţie şi cercetare unilaterală nu poate să ne permită să atingem armonia, pacea, liniştea, fericirea, pentru că nu luăm în considerare o jumătate a lumii, lumea interioară; e ca şi cum o pasăre ar încerca să zboare cu o singură aripă; aşa ceva nu este posibil.

E nevoie deci de echilibru, e nevoie de cunoaşterea echilibrarea şi armonizarea ambelor lumi: a celei exterioare precum şi a celei interioare. O cădere la extreme, o considerare prea pronunţată doar a uneia din aceste lumi (fie cea interioară, fie cea exterioară) nu este folositoare, nu ne apropie de viziunea realităţii aşa cum este ea, nu ne ajută să atingem liniştea, pacea, mulţumirea.

E evident deci că există două lumi.

E normal deci ca şi evangheliile să facă referire deopotrivă la aceste două lumi.

Problema este că majoritatea oamenilor iau în considerare doar interpretarea exterioară a evangheliilor minimalizând, dând o importanţă mai mică interpretării interioare a acesteia.

Oamenii astfel, aşteaptă o mântuire exterioară, o iertare exterioară, un rai exterior, o apocalipsă exterioară fără însă a face nimic pentru ca în interiorul lor să dea naştere unei mântuiri interioare (o venire la conducerea personalităţii lor a Binelui, a virtuţilor, a Adevărului), unei iertări interioare (unei iubiri pentru toate fiinţele), unei apocalipse (revelaţii) interioare sau unui rai interior dat de cunoaşterea şi înţelegerea legilor lumii interioare şi respectarea lor pentru a menţine în interiorul nostru pacea şi liniştea.

Odată venită noua lume (lumea lui Dumnezeu) în interiorul nostru, ea se va manifesta de la sine şi în jurul nostru. Pentru a ne mântui nu trebuie să aşteptăm sfârşitul veacului exterior ci trebuie să acţionăm spre grăbirea sfârşitului veacului interior plin de iluzii, prejudecăţi, păcate, ignoranţă. Pentru a putea ajunge să trăim într-un rai exterior acesta trebuie să se nască mai întâi în interiorul nostru.

Avem deci două lumi şi două evanghelii: una cu referire la lumea exterioară şi una cu referire la lumea interioară. Acestea nu trebuie confundate şi nici ignorată una în detrimentul celeilalte. Ambele trebuie cunoscute deopotrivă."

Radu Lucian Alexandru
Evanghelia Interioară - carte pdf:

http://calatorieprinconstiinta.files.wordpress.com/2011/02/evanghelia-interioara-radu-lucian-alexandru-a5-371-pag1.pdf


http://www.scribd.com/doc/16332741/Evanghelia-Interioara-Radu-Lucian-Alexandru-A4-209-Pag
"O maieutică a sinelui: Radu Lucian Alexandru, Călătorie prin Conştiinţă, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2004.

De multe ori ne trezin măcinaţi de tot felul de probleme existenţiale, de tot felul de întrebări, despre noi, despre Lume, despre ceea ce ne înconjoară. Cu toate acestea, de obicei, preferăm să rămânem doar la stadiul de întrebări, fără a mai căuta răspunsuri. Puţini sunt cei care se dedică asemeni unor învăţaţi, căutării răspunsurilor. Este şi exemplul lui Radu Lucian Alexandru, care în cartea sa Călătorie prin Conştiinţă, ia în mână frâiele intelectului spre a transcende imanenţa mundană, în care majoritatea tindem să ne afundăm din comoditate.

Opera Călătorie prin Conştiinţă, reprezintă o călătorie prin conştiinţa celor care plutesc într-o transcendenţă a cărei cenzură au depăşit-o de mult. De asemenea cartea împleteşte ceea ce tindem să numim o teozofie, alături de ontologia detaliului – specifică postmodernităţii. Deşi cartea este construtită sub forma unor povestioare, a unor parabole împletite cu accente etnografice, modul în care sunt construite aceste pagini au un puternic accent filosofic. Nu ne stau dovadă aici, doar temele filosofice precum - adevărul, fericirea, Dumnezeu, viaţa, moartea, nemurirea etc. – ci în primul rând modul în care acestea sunt abordate. Putem recunoaşte încă de la primele rânduri procedeul hermeneutic, împletit cu bine cunoscuta dialectică socratică. Nu putem trece cu vederea nici viziunea fenomenologică şi psihanalitică asupra unor probleme care vizează în special conştiinţa individului contemporan.

Acestora le mai putem adăuga şi elementul imaginar, care ne dovedeşte încă odată faptul că natura umană trăieşte pe lângă lumea reală şi într-o lume simbolică a miturilor şi a riturilor – consecinţe ale sacrului, pe care l-am pierdut şi pe care nădăjduim să-l recuperăm.

Complexitatea şi profunzimea cu care aceste pagini sunt redate, ne împinge să o asemănăm cu Jocul cu mărgele de sticlă a lui Hermann Hesse sau cu Muntele vrăjit de Tomas Mann. Chiar dacă opera de faţă nu depăşeşte 100 de pagini, puterea de analiză, acurateţea şi spiritul analitic, cu care Radu Lucian Alexandru reuşeşte să resusciteze nişte subiecte clasice pentru literatura universală, ne determină să descoperim în aceste rânduri, simultan, teorii filosofice, concepte religioase sau scheme literare cu care să ne resetăm valorile pierdute."

Aura Schussler

Revista Cutur-all
Nr. 12-13 / februarie - martie 2011
„Totul este o infinită călătorie prin conştiinţă”.
„Nu există un început sau un sfârşit al acesteia, dar există o infinitate de forme de conştiinţă, ce pot fi cunoscute şi experimentate cu bucurie şi uimire neţărmurită de cel care îşi trezeşte Conştiinţa în faţa Infinitului!”
Etica Armoniei

"1. Este evident că orice sistem existenţial este supus schimbării.
2. Astfel că dacă integritatea şi armonia sa nu este întreţinută prin acţiuni specifice el se distruge în cele din urmă.
3. Legile unui sistem sunt acele acţiuni specifice efectuate de elementele sistemului pentru a-i menţine existenţa şi armonia ca şi condiţie de bază pentru atingerea celorlalte scopuri ale acelui sistem.

4. În orice sistem apar (din diferite motive) elemente perturbatoare care încalcă aceste legi, care acţionează de o manieră îndreptată spre distrugerea existenţei acelui sistem.
5. Această încălcare de lege este semnalizată de elementele semnalizatoare şi este necesară o intervenţie în forţă a elementelor apărătoare ale sistemului (ajutate sau nu de alte elemente interioare sistemului sau de sisteme exterioare) pentru a opri manifestarea elementelor perturbatoare şi a reface astfel armonia sistemului.
6. În cazul sistemului fizic acest proces este evident: existenţa unor elemente perturbatoare (interne: viruşi, bacterii, etc. sau externe: intemperii, lovituri, etc.) este semnalizată de către apariţia durerii fizice sub diferite forme.
7. Imediat ce aceasta apare ştim că ceva nu este în armonie în sistemul nostru fizic şi că trebuie să facem acţiuni specifice de refacere a acestei armonii (să ne retragem din faţa intemperiilor şi loviturilor, să ajutăm sistemul imunitar să lupte împotriva viruşilor şi bacteriilor, să mâncăm, să respirăm, să bem apă etc.).
8. Imediat ce începem să facem aceste acţiuni de refacere a armoniei, apare semnalul plăcerii fizice (cu diferitele lui forme), care se menţine până când armonia este refăcută complet.

9. Atâta timp cât această armonie se menţine, apare semnalul (starea) de bine (confort, relaxare) la nivel fizic.
10. Cu toţii ştim astfel că durerea este un semnal care indică faptul că ceva nu e în regulă şi că trebuie să acţionăm spre a identifica ce anume merge rău (care sunt elementele perturbatoare) şi apoi să le oprim manifestarea.
11. Cu toţii purtăm deci de grijă cu destul de multă atenţie sistemului nostru fizic şi suntem atenţi la semnalele lui (mai ales la cele de durere) şi suntem conştienţi că dacă noi nu o facem, nimeni nu o poate face în locul nostru (cel puţin nu la fel de bine).
12. Dar în componenţa noastră ca fiinţe nu se află numai sistemul fizic.
13. Mai avem de exemplu şi sistemul psihic!

14. Acestuia cine să îi poarte de grijă?
 

15. Şi acesta ne semnalizează prin semnale specifice de suferinţă (stres, agitaţie, nelinişte etc.) când în interiorul său apar elemente perturbatoare ale armoniei sale (raţionamente greşite).
16. Luăm noi în considerare această suferinţă ?


17. Începem noi imediat să încercăm să identificăm care sunt elementele perturbatoare (raţionamentele greşite) care încearcă să distrugă armonia sistemului psihic şi a celorlalte sisteme (de care acesta este legat) şi apoi să le oprim manifestarea în propriul psihic (prin înlocuirea lor cu unele corecte)?
18. Facem noi acest proces de autoobservare şi autoanaliză psihică (de vindecare psihică) necesar refacerii şi menţinerii armoniei psihice ?
19. În contextul societăţii actuale de obicei nu îl facem, deoarece nu am fost învăţaţi să o facem, deşi armonia sistemului psihic este cel puţin la fel de importantă ca cea a sistemului fizic
19.1 (cu toţii ştim că gândurile se manifestă în acţiuni, iar nişte raţionamente greşite duc bineînţeles la acţiuni greşite, aducătoare de suferinţă – de distrugere parţială sau totală a armoniei Sistemului fiinţei noastre).
20. Ştim cu siguranţă că durerea fizică indică o boală fizică, dar se pare că nu suntem la fel de convinşi că suferinţa psihică (agitaţia, neliniştea, stresul…) indică o boală psihică!
21. Şi totuşi acesta este purul adevăr!


22. Când menţinem în psihicul nostru raţionamente greşite (cum sunt de exemplu cele specifice orgoliului, mâniei, fricii, lenii, lăcomiei, tristeţii şi desfrâului) acestea sunt însoţite fiecare dintre ele de o stare specifică de suferinţă psihică (specifică mâniei sau fricii sau tristeţii etc.), care ne indică că dacă vom continua să susţinem în psihic aceste raţionamente, ne vom distruge armonia proprie sau a sistemului social şi natural din care facem parte (mânioşi sau din orgoliu ne certăm sau pornim războaie care duc la distrugerea armoniei; trişti fiind ne putem gândi să ne facem singuri rău etc.).
23. Luăm noi în mod serios în considerare acest semnal de suferinţă psihică ?

24. Dacă nu, cu atât mai rău pentru noi: el se va menţine în noi atâta timp cât menţinem în psihicul nostru raţionamente greşite şi va dispărea doar când vom renunţa să mai facem acest lucru.
25. Dacă nu le corectăm când apar, chiar dacă după o vreme raţionamentele greşite se retrag în subconştient, ele vor ieşi de acolo ori de câte ori vor fi stimulate de circumstanţe corespunzătoare.

26. Durerea şi suferinţa nu se învaţă, cu ele ne naştem.
27. Aşa cum de fiecare dată când un spin ne intră în picior simţim durere (care se menţine până scoatem spinul) la fel de fiecare dată când lăsăm să se deruleze pe scena psihicului raţionamente greşite apare imediat starea de suferinţă psihică (nelinişte, agitaţie, stres …), care nu dispare decât atunci când acele raţionamente greşite nu mai sunt menţinute în psihic.
28. Putem şti deci cu siguranţă că de fiecare dată când “nu ne simţim bine” la nivel psihic (când ne confruntăm cu vreo formă de suferinţă psihică), exact în acel moment se derulează în psihicul nostru un raţionament greşit.
29. Dacă vrem să scăpăm de el trebuie să-l analizăm şi să înţelegem care e greşeala de raţionament care îl caracterizează.
30. Imediat ce vom reuşi aceasta, vom simţi semnalul de plăcere psihică (un fel de fericire) care ne indică că am identificat un raţionament corect.
31. Iată deci, că pe cât de necesar este să avem grijă de corpul fizic, vindecându-l ori de câte ori suferă vreo vătămare (semnalizată de durere), la fel de necesar este să avem grijă şi de sistemul psihic şi să-l vindecăm ori de câte ori suferă vreo vătămare datorită prezenţei în el a vreunui raţionament greşit (semnalizat de suferinţa psihică), prin identificarea acestui raţionament greşit şi corectarea lui (eliminarea lui din psihic)."

- Extras din cartea "Etica Armoniei":
http://calatorieprinconstiinta.files.wordpress.com/2012/05/etica-armoniei-radu-lucian-alexandru.pdfhttp://www.scribd.com/doc/17605192/Etica-Armoniei-Radu-Lucian-Alexandru

 

Pentru a vede CUPRINSUL acestei cărţi apasă AICI.

Radu Lucian Alexandru