Semne şi Revelaţii

Aura Schussler - Mântuiri contemporane (Radu Lucian Alexandru, Semne şi Revelaţii, Editura G LINE, Cluj-Napoca, 2009)

"Natura umană în complexitatea sa a fost şi este într-o continuă căutare a stării primordiale de dinaintea căderii, pe care o povestesc atât marile religii monoteiste cât şi diferitele mituri păgâne, rămase moştenire de la generaţiile apuse. Suntem nostalgicii unui Paradis pierdut şi a Libertăţii noastre de la începuturile Lumii. Este şi motivul pentru care căutăm în permanenţă „Semne şi revelaţii” care să restabilească legătura cu primordialul. Cea de-a opta carte, „Semne şi Revelaţii” - din Colecţia Noua Viaţă - a tânărului Radu Lucian Alexandru, doreşte să ne sublinieze necesitatea omului de a crede în ceva, supranatural sau nu, care să-i alimenteze Spiritul.

Chiar dacă acest „ceva” ia deseori forma unei manipulări în masă, prin intermediul diferiţilor ambulanţi ai credinţei, umanitatea nu poate, sau mai degrabă nu vrea, să se descotorosească de acest viciu – religia.

Ceea ce ne propune autorul în cartea sa este, pe lângă expunerea situaţiei actuale a credinţelor şi religiilor lumii, şi starea degradantă a naturii umane dizolvată în tot felul de ipoteze şi ipostaze pseudomistice. Omul Liber pe care Radu Lucian Alexandru, ni-l înfăţizează în prima parte a operei sale, se zbate în acea libertatea închipuită despre care vorbeşte B. Spinoza, şi care îl plasează pe Om la jumătatea drumului dintre Lucru şi Dumnezeu. Pe lângă această viziune putem interpreta evoluţia acestui Om Liber alăturându-i alegoria platoniciană a Mitului Peşterii. Nu ne scapă de sub incidenţa critică, nici accentele agnostice subliniate de autor alături de sporadicele note cabalistice. Deşi pe alocuri putem zări anumite influenţe maniheiste, ele sunt punctate pentru a evidenţia încă odată zădărnicia căutării unei graniţe ontologice între Bine şi Rău.

Metafizica abordată de autor se diferenţiază clar de metafizica clasică, acea pseudoreligie specifică Occidentului Evului Mediu. În cartea sa găsim mai degrabă o fenomenologie a spiritului religios, un proces de transgresare a Sacrului şi a Tradiţiei, alături de o revoltă karmică unde ne izbim de un traseu ezoteric din care axa energetică nu-şi mai urmează clasicul traseu vertical – DumneZeu-Om – ci de această dată îl întâlnim în limitele umanului care răstoarnă ierarhia şi îl plasează pe Om în vârful piramidei după cum reiese din cuvintele autorului: „Ţine deci minte, drag frate întru fiinţare: tu eşti Mântuitorul, tu eşti cel aşteptat să vie şi (pentru tine) nu este un altul în afară de tine!”

Aura Schussler


http://www.armoniiculturale.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=1066%3Aaura-schussler-mantuiri-contemporane-radu-lucian-alexandru-semne-i-revelaii-editura-g-line-cluj-napoca-2009&catid=213%3Aprof-dr-monica-grosu&Itemid=53Radu Lucian Alexandru